| | | |
 
Thông báo v/v Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017

Thứ tư, 5/4/2017 | 09:00 GMT+7

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC (LĐBD) trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017 như sau:

Thông báo v/v Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ BIỂN PTSC
Trụ sở: số 65A, Cảng Hạ lưu PTSC, đường 30/4, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu.

THÔNG BÁO
V/v: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017


Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC (LĐBD) trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017 như sau:

1. Thời gian khai mạc: 08h00 Thứ Tư ngày 19/4/2017 (Nhận đăng ký cổ đông từ 7h30)

2. Địa điểm: Khách sạn Dầu khí PTSC, số 09-11 Hoàng Diệu, Phường 1, Tp. Vũng Tàu

3. Đối tượng  tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phiếu của  Công ty LĐBD (mã POS) tại thời điểm chốt danh sách ngày 30/3/2017.

4. Nội dung: xem xét thông qua:

- Báo cáo hoạt động năm 2016 và Kế hoạch năm 2017 của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch năm 2017.
- Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2016 và Kế hoạch năm 2017 của Ban kiểm soát.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán và việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.
- Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch tài chính năm 2017.
- Tờ trình thông qua mức thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát năm 2017.
- Tờ trình thông qua việc bổ nhiệm lại thành viên Hội đồng quản trị.
- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

5. Ghi chú: 
Ngày 5/4/2017, Công ty LĐBD gửi Thư mời tham dự Đại hội cổ đông 2017 đến địa chỉ đăng ký của toàn thể Quý cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 30/3/2017. Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được thư từ Công ty LĐBD.


Để công tác tổ chức Đại hội cổ đông được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự họp hoặc ủy quyền dự họp trước 17 giờ ngày 17/4/2017  về Công ty LĐBD  theo số fax: 064.3515759; Email: thuky-pos@ptsc.com.vn, hoặc địa chỉ Công ty tại: số 65A, Cảng Hạ lưu PTSC, đường 30/4, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu.


Quý cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu Đại hội trên website của Công ty theo địa chỉ: www.pos.ptsc.com.vn hoặc nhận tài liệu trực tiếp tại trụ sở văn phòng Công ty: số 65A, Cảng Hạ lưu PTSC, đường 30/4, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu sau ngày 05/4/2017.

Trân trọng.

 

6. Thư mời tham dự ĐHCĐ 2017

7. Giấy ủy quyền tham dự

8. Giấy xác nhận tham dự

 

 

 


Các tin khác:
Báo cáo tài chính thường niên năm 2016 đã kiểm toán
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2016
THÔNG BÁO NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SÀN UPCOM
Công bố Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2016
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2015
Báo cáo tài chính bán niên năm 2016
THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG
 
TIN TỨC & SỰ KIỆN
  Nghị quyết bầu Trưởng Ban kiểm soát

  Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

  Báo cáo tài chính quý 1 năm 2018

  Báo cáo thường niên năm 2017

  Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

  CÔNG TY LĐBD TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

  Tài liệu Đại hội cổ đông 2018

  Thông báo v/v Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018

  Báo cáo tài chính năm 2017

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 2018
THĂM DÒ Ý KIẾN
 
 
Trang chủ | Hình ảnh hoạt động | Voting Online | Forum
Lượt truy cập: 3.862.817
 
thiet ke web thiet ke web hcm thiet ke web vung tau thiet ke web gia vang hoa dat hoa dat son nuoc son nuoc noi that binh sua tre em san xuat moc khoa may ao thun