|
 
Cổ đông
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Thứ Năm 05/03/2020 | 11:11 GMT+7

Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình dầu khí biển PTSC xin thông báo đến Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:
Biên bản nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Biên bản nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thứ Ba 21/01/2020 | 10:44 GMT+7

Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình dầu khí biển PTSC xin gửi đến Quý cổ đông Nghị quyết của ĐHĐCĐ vv Lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua các hợp đồng thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ như tài liệu sau:
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2019
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2019

Thứ Hai 20/01/2020 | 10:16 GMT+7

Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC trân trọng gửi đến Quý cổ đông Báo cáo tài chính quý 4 năm 2019 của Công ty như tài liệu đính kèm.
Tài liệu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như văn bản
Tài liệu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như văn bản

Thứ Hai 23/12/2019 | 16:42 GMT+7

Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình dầu khí biển PTSC xin gửi đến Quý cổ đông Tài liệu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như văn bản đính kèm.
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thứ Năm 28/11/2019 | 16:11 GMT+7

Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình dầu khí biển PTSC xin thông báo đến Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2019
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2019

Thứ Sáu 18/10/2019 | 11:11 GMT+7

Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC trân trọng gửi đến Quý cổ đông Báo cáo tài chính quý 3 năm 2019 của Công ty như tài liệu đính kèm.
Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông chưa lưu ký
Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông chưa lưu ký

Thứ Tư 18/09/2019 | 16:26 GMT+7

Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình dầu khí biển PTSC trân trọng gửi đến Quý cổ đông Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông chưa lưu ký như tài liệu kèm theo
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018

Thứ Tư 21/08/2019 | 12:04 GMT+7

Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC trân trọng gửi đến Quý cổ đông Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018 của Công ty như tài liệu đính kèm.
Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 sau kiểm toán
Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 sau kiểm toán

Thứ Năm 15/08/2019 | 15:25 GMT+7

Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC trân trọng gửi đến Quý cổ đông Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 sau kiểm toán của Công ty như tài liệu đính kèm.
Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2019
Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2019

Thứ Hai 29/07/2019 | 14:35 GMT+7

Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC trân trọng gửi đến Quý cổ đông Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2019 của Công ty như tài liệu đính kèm.

 
TIN TỨC & SỰ KIỆN
  Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán

  Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

  Biên bản nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  Báo cáo tài chính quý 4 năm 2019

  Tài liệu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như văn bản

  Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  Tin tuyển dụng ngắn hạn (17/12/2019)

  PTSC POS tăng cường hợp tác với trường Đại học – Cao đẳng khu vực miền Nam

  Báo cáo tài chính quý 3 năm 2019

  PTSC POS ký kết thỏa thuận hợp tác với trường Đại học Xây dựng Hà Nội (NUCE)
THĂM DÒ Ý KIẾN
 
 
| Voting Online | Forum
Lượt truy cập: 4.818.044
 
thiet ke web thiet ke web hcm thiet ke web vung tau thiet ke web gia vang hoa dat hoa dat son nuoc son nuoc noi that binh sua tre em san xuat moc khoa may ao thun