|
 
Cổ đông
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2019
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2019

Thứ Sáu 19/07/2019 | 10:35 GMT+7

Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC trân trọng gửi đến Quý cổ đông Báo cáo tài chính quý 2 năm 2019 của Công ty như tài liệu đính kèm.
Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị
Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị

Thứ Năm, 09/05/2019 | 14:16 GMT+7

Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC trân trọng gửi đến Quý cổ đông quyết định Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị của Công ty như tài liệu đính kèm.
Nghị quyết cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2019
Nghị quyết cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2019

Thứ Năm, 25/04/2019 | 15:37 GMT+7

Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC trân trọng gửi đến Quý cổ đông Nghị quyết cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2019 của Công ty như tài liệu đính kèm.
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019

Thứ Sáu, 19/04/2019 | 14:20 GMT+7

Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình dầu khí biển PTSC xin gửi đến Quý cổ đông Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019 như sau.
Báo cáo thường niên năm 2018
Báo cáo thường niên năm 2018

Thứ Năm, 18/04/2019 | 15:30 GMT+7

Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình dầu khí biển PTSC xin gửi đến Quý cổ đông Báo cáo thường niên năm 2018 như sau
Công bố thông tin ứng viên Hội đồng Quản trị
Công bố thông tin ứng viên Hội đồng Quản trị

Thứ Sáu, 12/04/2019 | 16:30 GMT+7

Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình dầu khí biển PTSC xin gửi đến Quý cổ đông thông tin ứng viên Hội đồng Quản trị như sau
Công bố tài liệu Đại hội Cổ đông 2019
Công bố tài liệu Đại hội Cổ đông 2019

Thứ Sáu, 12/04/2019 | 16:15 GMT+7

Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình dầu khí biển PTSC xin gửi đến Quý cổ đông Dự thảo các tài liệu nghị sự tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 như đính kèm.
Thông báo - V/v Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019
Thông báo - V/v Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019

Thứ Tư, 10/04/2019 | 14:51 GMT+7

Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình dầu khí biển PTSC xin gửi đến Quý cổ đông Thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019 như sau
Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán

Thứ Sáu, 29/03/2019 | 15:45 GMT+7

Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình dầu khí biển PTSC xin gửi đến Quý cổ đông Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán như sau
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng

Thứ Hai, 11/03/2019 | 16:25 GMT+7

Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình dầu khí biển PTSC xin thông báo đến Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 như tài liệu kèm theo.

 
TIN TỨC & SỰ KIỆN
  Báo cáo tài chính quý 2 năm 2019

  Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị

  Nghị quyết cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2019

  Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019

  Báo cáo thường niên năm 2018

  Công bố thông tin ứng viên Hội đồng Quản trị

  Công bố tài liệu Đại hội Cổ đông 2019

  Thông báo - V/v Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019

  Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán

  Lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua hợp đồng thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
THĂM DÒ Ý KIẾN
 
 
| Voting Online | Forum
Lượt truy cập: 4.377.224
 
thiet ke web thiet ke web hcm thiet ke web vung tau thiet ke web gia vang hoa dat hoa dat son nuoc son nuoc noi that binh sua tre em san xuat moc khoa may ao thun