|
 
Cổ đông
Công bố nội dung dự thảo tài liệu trình ĐHCĐ thường niên 2020
Công bố nội dung dự thảo tài liệu trình ĐHCĐ thường niên 2020

Thứ Năm, 21/05/2020 | 16:30 GMT+7

Ngày 21/5/2020, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 06/NQ-LĐBD-HĐQT về việc Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC.
Thông báo về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
Thông báo về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
Thứ Năm, 21/05/2020 | 16:10 GMT+7
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC (POS) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2020
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2020

Thứ Hai, 20/04/2020 | 16:30 GMT+7

Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC trân trọng gửi đến Quý cổ đông Báo cáo tài chính quý 1 năm 2020 của Công ty.
Báo cáo thường niên năm 2019
Báo cáo thường niên năm 2019

Thứ Sáu, 17/04/2020 | 16:30 GMT+7

Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC trân trọng gửi đến Quý cổ đông Báo cáo thường niên năm 2019 của Công ty.
Công bố Công văn của Sở KHDT về việc gia hạn tổ chức DHDCD 2020
Công bố Công văn của Sở KHDT về việc gia hạn tổ chức DHDCD 2020

Thứ Năm, 16/04/2020 | 16:30 GMT+7

Ngày 16/4/2020, Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình dầu khí biển PTSC đã nhận được Công văn số 362/CV-ĐKKD ngày 9/4/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc
Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc

Thứ Ba, 14/04/2020 | 15:30 GMT+7

Ngày 14/4/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC đã ban hành Quyết định số 234/QĐ-LĐBD-HĐQT về việc Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Dương giữ chức Phó Giám đốc Công ty.
Thông tin về việc tạm hoãn Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Thông tin về việc tạm hoãn Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thứ Tư, 08/04/2020 | 14:30 GMT+7

Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình dầu khí biển PTSC xin gửi đến Quý cổ đông Nghị quyết số 04/NQ-LĐBD-HĐQT về việc tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Thứ Năm 05/03/2020 | 11:11 GMT+7

Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình dầu khí biển PTSC xin thông báo đến Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:
Biên bản nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Biên bản nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thứ Ba 21/01/2020 | 10:44 GMT+7

Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình dầu khí biển PTSC xin gửi đến Quý cổ đông Nghị quyết của ĐHĐCĐ vv Lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua các hợp đồng thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ như tài liệu sau:
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2019
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2019

Thứ Hai 20/01/2020 | 10:16 GMT+7

Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC trân trọng gửi đến Quý cổ đông Báo cáo tài chính quý 4 năm 2019 của Công ty như tài liệu đính kèm.

 
TIN TỨC & SỰ KIỆN
  Đảng bộ Công ty POS đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

  Chương trình Tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

  Công bố nội dung dự thảo tài liệu trình ĐHCĐ thường niên 2020

  Báo cáo tài chính quý 1 năm 2020

  Công bố Công văn của Sở KHDT về việc gia hạn tổ chức DHDCD 2020

  Báo cáo thường niên năm 2019

  Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc

  Thông tin về việc tạm hoãn Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

  Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán

  Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
THĂM DÒ Ý KIẾN
 
 
| Voting Online | Forum
Lượt truy cập: 4.949.210
 
thiet ke web thiet ke web hcm thiet ke web vung tau thiet ke web gia vang hoa dat hoa dat son nuoc son nuoc noi that binh sua tre em san xuat moc khoa may ao thun