|
 
Thông báo v/v Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2016

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC (LĐBD) trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2016 như sau:

Thông báo v/v Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2016

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2016

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC (LĐBD) trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2016 như sau:

1. Thời gian khai mạc: 14h00 Thứ Ba ngày 19/4/2016 (Đón tiếp cổ đông từ 13h30)

2. Địa điểm: Khách sạn Dầu khí PTSC, số 09-11 Hoàng Diệu, Phường 1, Tp. Vũng Tàu

3. Đối tượng  tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của  Công ty LĐBD tại thời điểm chốt danh sách ngày 18/3/2016.

4. Nội dung:

  •  Báo cáo hoạt động năm 2015 và Kế hoạch năm 2016 của Hội đồng quản trị.
  •  Báo cáo tình hình SXKD năm 2015 và Kế hoạch năm 2016.
  •  Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2015 và Kế hoạch năm 2016 của Ban kiểm soát.
  • Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán và việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.
  • Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2015 và Kế hoạch tài chính năm 2016.
  • Tờ trình về thù lao Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016.
  •  Tờ trình thông qua việc bổ nhiệm thành viên HĐQT.
  •  Tờ trình thông qua việc đăng ký giao dịch trên thị trường Upcom.
  •  Tờ trình về sửa đổi Điều lệ.
  •  Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông

5. Ghi chú:  

-  Công ty LĐBD đã gửi Thư mời tham dự Đại hội cổ đông 2016 đến địa chỉ đăng ký của toàn thể Quý cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 18/3/2016. Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được thư từ Công ty LĐBD.

 -  Để công tác tổ chức Đại hội cổ đông được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự họp hoặc ủy quyền dự họp trước 17 giờ ngày 16/4/2016  về Công ty LĐBD  theo số fax: 064.3515759; Email: thuky-pos@ptsc.com.vn, hoặc địa chỉ Công ty tại: số 65A, Cảng Hạ lưu PTSC, đường 30/4, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu.

-  Quý cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên website của PTSC theo địa chỉ: www.pos.ptsc.com.vn hoặc nhận tài liệu trực tiếp tại trụ sở của Công ty LĐBD sau ngày 5/4/2016.

 

Trân trọng,

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Văn kiện Đại Hội Cổ Đông POS 2016 (Download tại đây)

1.            Chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2016

2.            Quy chế làm việc tại Đại hội

3.            Báo cáo hoạt động năm 2015 và Kế hoạch năm 2016 của Hội đồng quản trị

4.            Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch năm 2016

5.            Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2015 và Kế hoạch năm 2016 của Ban kiểm soát

6.            Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán và việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016

7.            Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2015 và Kế hoạch tài chính năm 2016

8.            Tờ trình về thù lao Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016

9.            Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

10.        Tờ trình thông qua việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

11.        Tờ trình thông qua việc đăng ký giao dịch trên thị trường Upcom

12.        Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

13.        Thư gửi Cổ đông _ Ủy Quyền

14.        Thư gửi cổ đông _ Xác nhận tham dự.


Các tin khác:
Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán
Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2015
Quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2015
Báo cáo tài chính bán niên năm 2015
Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2015
Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2015
Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán
Báo cáo tài chính Quý IV năm 2014
Thông báo V/v Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2015
 
TIN TỨC & SỰ KIỆN
  Tin tuyển dụng ngày 19/09/2019, nhiều chức danh

  Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông chưa lưu ký

  Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018

  Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 sau kiểm toán

  Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2019

  Báo cáo tài chính quý 2 năm 2019

  Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị

  Nghị quyết cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2019

  Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019

  Báo cáo thường niên năm 2018
THĂM DÒ Ý KIẾN
 
 
| Voting Online | Forum
Lượt truy cập: 4.463.504
 
thiet ke web thiet ke web hcm thiet ke web vung tau thiet ke web gia vang hoa dat hoa dat son nuoc son nuoc noi that binh sua tre em san xuat moc khoa may ao thun