|
 
Cổ đông
Tài liệu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Tài liệu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thứ Hai, 18/02/2019 | 15:16 GMT+7

Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình dầu khí biển PTSC xin gửi đến Quý cổ đông Tài liệu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như văn bản đính kèm
Báo cáo quản trị năm 2018
Báo cáo quản trị năm 2018

Thứ Ba, 29/01/2019 | 16:27 GMT+7

Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC trân trọng gửi đến Quý cổ đông Báo cáo quản trị năm 2018 của Công ty như tài liệu đính kèm
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông

Thứ Tư, 23/01/2019 | 15:38 GMT+7

Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình dầu khí biển PTSC xin thông báo đến Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018

Thứ Sáu, 18/01/2019 | 11:52 GMT+7

Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC trân trọng gửi đến Quý cổ đông Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018 của Công ty như tài liệu đính kèm sau
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2018
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2018

Thứ Sáu, 19/10/2018 | 9:30 GMT+7

Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC trân trọng gửi đến Quý cổ đông Báo cáo tài chính quý 3 năm 2018 của Công ty như tài liệu đính kèm sau
Thông báo thay đổi thời gian chi trả cổ tức năm 2017 ( lần 2 )
Thông báo thay đổi thời gian chi trả cổ tức năm 2017 ( lần 2 )

Thứ Sáu, 12/10/2018 | 14:30 GMT+7

Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC trân trọng gửi đến Quý cổ đông Thông báo thay đổi thời gian chi trả cổ tức năm 2017 như tài liệu đính kèm.
Thông báo thay đổi thời gian chi trả cổ tức năm 2017
Thông báo thay đổi thời gian chi trả cổ tức năm 2017

Thứ Tư, 03/10/2018 | 15:38 GMT+7

Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC trân trọng gửi đến Quý cổ đông Thông báo thay đổi thời gian chi trả cổ tức năm 2017 như tài liệu đính kèm.
Thông báo về việc Chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông chưa lưu ký
Thông báo về việc Chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông chưa lưu ký

Thứ Ba, 18/09/2018 | 16:30 GMT+7

Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC trân trọng gửi đến Quý cổ đông Thông báo về việc Chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông chưa lưu ký như tài liệu đính kèm
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông

Thứ Năm, 16/08/2018 | 11:58 GMT+7

Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC trân trọng gửi đến Quý cổ đông Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông như tài liệu đính kèm
Báo cáo tài chính bán niên năm 2018 đã kiểm toán
Báo cáo tài chính bán niên năm 2018 đã kiểm toán

Thứ Tư, 15/08/2018 | 17:05 GMT+7

Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC trân trọng gửi đến Quý cổ đông Báo cáo tài chính bán niên năm 2018 đã kiểm toán như tài liệu đính kèm

 
TIN TỨC & SỰ KIỆN
  Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị

  Nghị quyết cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2019

  Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019

  Báo cáo thường niên năm 2018

  Công bố thông tin ứng viên Hội đồng Quản trị

  Công bố tài liệu Đại hội Cổ đông 2019

  Thông báo - V/v Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019

  Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán

  Lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua hợp đồng thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

  Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng
THĂM DÒ Ý KIẾN
 
 
| Voting Online | Forum
Lượt truy cập: 4.347.317
 
thiet ke web thiet ke web hcm thiet ke web vung tau thiet ke web gia vang hoa dat hoa dat son nuoc son nuoc noi that binh sua tre em san xuat moc khoa may ao thun