|
 
Cổ đông
Công bố tài liệu Đại hội Cổ đông 2019
Công bố tài liệu Đại hội Cổ đông 2019

Thứ Sáu, 12/04/2019 | 16:15 GMT+7

Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình dầu khí biển PTSC xin gửi đến Quý cổ đông Dự thảo các tài liệu nghị sự tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 như đính kèm.
Thông báo - V/v Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019
Thông báo - V/v Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019

Thứ Tư, 10/04/2019 | 14:51 GMT+7

Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình dầu khí biển PTSC xin gửi đến Quý cổ đông Thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019 như sau
Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán

Thứ Sáu, 29/03/2019 | 15:45 GMT+7

Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình dầu khí biển PTSC xin gửi đến Quý cổ đông Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán như sau
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng

Thứ Hai, 11/03/2019 | 16:25 GMT+7

Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình dầu khí biển PTSC xin thông báo đến Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 như tài liệu kèm theo.
Lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua hợp đồng thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
Lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua hợp đồng thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Thứ Hai, 11/03/2019 | 16:16 GMT+7

Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình dầu khí biển PTSC xin gửi đến Quý cổ đông Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ vv Lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua hợp đồng thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ như sau
Tài liệu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Tài liệu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thứ Hai, 18/02/2019 | 15:16 GMT+7

Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình dầu khí biển PTSC xin gửi đến Quý cổ đông Tài liệu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như văn bản đính kèm
Báo cáo quản trị năm 2018
Báo cáo quản trị năm 2018

Thứ Ba, 29/01/2019 | 16:27 GMT+7

Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC trân trọng gửi đến Quý cổ đông Báo cáo quản trị năm 2018 của Công ty như tài liệu đính kèm
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông

Thứ Tư, 23/01/2019 | 15:38 GMT+7

Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình dầu khí biển PTSC xin thông báo đến Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018

Thứ Sáu, 18/01/2019 | 11:52 GMT+7

Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC trân trọng gửi đến Quý cổ đông Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018 của Công ty như tài liệu đính kèm sau
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2018
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2018

Thứ Sáu, 19/10/2018 | 9:30 GMT+7

Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC trân trọng gửi đến Quý cổ đông Báo cáo tài chính quý 3 năm 2018 của Công ty như tài liệu đính kèm sau

 
TIN TỨC & SỰ KIỆN
  Tin tuyển dụng ngày 19/09/2019, nhiều chức danh

  Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông chưa lưu ký

  Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018

  Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 sau kiểm toán

  Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2019

  Báo cáo tài chính quý 2 năm 2019

  Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị

  Nghị quyết cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2019

  Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019

  Báo cáo thường niên năm 2018
THĂM DÒ Ý KIẾN
 
 
| Voting Online | Forum
Lượt truy cập: 4.463.561
 
thiet ke web thiet ke web hcm thiet ke web vung tau thiet ke web gia vang hoa dat hoa dat son nuoc son nuoc noi that binh sua tre em san xuat moc khoa may ao thun