| Voting Online
 
Công bố danh sách ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Thứ Sáu, 21/04/2023 | 10:35 GMT+7


 Kính gửi: Quý Cổ đông

Căn cứ Thông báo ngày 04/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC về việc ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028, tính đến thời điểm hiện tại, Công ty đã nhận được hồ sơ giới thiệu các ứng viên như sau:

 

1.     Ứng viên bầu Thành viên Hội đồng quản trị

STT

Họ tên ứng viên

Người giới thiệu

     1.           

Ông Nguyễn Tiên Phong

-     Tên cổ đông: Tổng công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

-     Số cổ phần sở hữu: 33.980.700 CP

-     Tỷ lệ sở hữu: 84,95% VĐL

 

2.     Ứng viên bầu Thành viên Ban kiểm soát

STT

Họ tên ứng viên

Người giới thiệu

     1.           

Ông Nguyễn Minh Tuấn

-     Tên cổ đông: Tổng công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

-     Số cổ phần sở hữu: 33.980.700 CP

-     Tỷ lệ sở hữu: 84,95% VĐL

     2.           

Bà Trần Thị Minh Hương

-     Tên cổ đông: Tổng công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

-     Số cổ phần sở hữu: 33.980.700 CP

-     Tỷ lệ sở hữu: 84,95% VĐL

 


Các tin khác:
Cập nhật nội dung các tài liệu ĐHĐCĐ 2023
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2023
Báo cáo thường niên năm 2022
Thông báo về việc ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028
Công bố nội dung dự thảo tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông 2023
THÔNG BÁO Về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
Báo cáo tài chính năm 2022
Nghị quyết của HĐQT vv Thông qua Hợp đồng giữa Công ty với người có liên quan của Cổ đông lớn
Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHCĐ 2023
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2022
 
TIN TỨC & SỰ KIỆN
Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cũng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Nghị quyết của HĐQT vv Thông qua giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Cổ đông lớn

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2024

Nghị quyết của HĐQT vv Thông qua Hợp đồng giữa Công ty với Người có liên quan

Công bố thông tin về việc gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Nghị quyết của HĐQT vv Thông qua giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Cổ đông lớn

Nghị quyết của HĐQT vv Thông qua giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Cổ đông lớn

Nghị quyết của HĐQT vv Thông qua giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Cổ đông lớn

Báo cáo thường niên năm 2023

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
THĂM DÒ Ý KIẾN
 
 
Lượt truy cập: 11.773.460
 
thiet ke web thiet ke web hcm thiet ke web vung tau thiet ke web gia vang hoa dat hoa dat son nuoc son nuoc noi that binh sua tre em san xuat moc khoa may ao thun
Kem sua chua May ao thun may ao thun dong phuc Dinh cu Canada dich vu ke toan tron goi san xuat đo bo san xuat huy hieu Day deo the