| Voting Online
 
HSEQ

Operating in the oil and gas industry, the working environment with high risk and strict safety requirements, POS regards safe operation at all company levels as a core value. We maintain an integrated health, safety and environmental management framework to mitigate harm to the health and safety of employees, clients, contractors, the public and the environment. Our Safety Management System is continuously reviewed and improved over years.

                                         

All POS operations are certified by Det Norske Veritas according to the international accepted standards code, ISO 9001 – Quality Management system, ISO 14001 – Environmental Management system and OHSAS 18001 – Occupational Health and Safety. POS also has developed its Management System to meet the requirements of the ISM code- International Safety Management Code and ISPS code – International Ship and Port Facility Security Code for safe operation of ships and pollution prevention.

POS HSE Policy is a written statement of the Management’s commitment and intent with regards to the HSE Management. The objectives of the Policy is to develop and implement excellent HSE programs which is fundamentally formulated to suit the Company’s operations and aimed to prevent all accidents, occupational illnesses and diseases, pollution of the environment and property losses.

The management of POS considers the health and safety of its employees and the protection of the natural environment is uppermost in the company’s business.

 

 

   

 
TIN TỨC & SỰ KIỆN
Thông báo Chi trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông chưa lưu ký

Công bố Nghị quyết vv Chi trả cổ tức năm 2022

Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022

Nghị quyết của HĐQT vv Thông qua Phụ lục Hợp đồng giữa Công ty với Người có liên quan

Thực hiện yêu cầu của Tổng Công ty về việc triển khai thực hiện kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền

Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Cổ đông lớn

Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2023

Nghị quyết của HĐQT vv Thông qua Hợp đồng giữa Công ty với người có liên quan của Cổ đông lớn

Công bố việc ký Hợp đồng soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính lập theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam cho năm 2023

QUYẾT ĐỊNH HĐQT BỔ NHIỆM NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ KIÊM THƯ KÝ CÔNG TY
THĂM DÒ Ý KIẾN
 
 
Lượt truy cập: 10.850.510
 
thiet ke web thiet ke web hcm thiet ke web vung tau thiet ke web gia vang hoa dat hoa dat son nuoc son nuoc noi that binh sua tre em san xuat moc khoa may ao thun
Kem sua chua May ao thun may ao thun dong phuc Dinh cu Canada dich vu ke toan tron goi san xuat đo bo san xuat huy hieu Day deo the