| Voting Online
 
HSEQ

Operating in the oil and gas industry, the working environment with high risk and strict safety requirements, POS regards safe operation at all company levels as a core value. We maintain an integrated health, safety and environmental management framework to mitigate harm to the health and safety of employees, clients, contractors, the public and the environment. Our Safety Management System is continuously reviewed and improved over years.

                                         

All POS operations are certified by Det Norske Veritas according to the international accepted standards code, ISO 9001 – Quality Management system, ISO 14001 – Environmental Management system and OHSAS 18001 – Occupational Health and Safety. POS also has developed its Management System to meet the requirements of the ISM code- International Safety Management Code and ISPS code – International Ship and Port Facility Security Code for safe operation of ships and pollution prevention.

POS HSE Policy is a written statement of the Management’s commitment and intent with regards to the HSE Management. The objectives of the Policy is to develop and implement excellent HSE programs which is fundamentally formulated to suit the Company’s operations and aimed to prevent all accidents, occupational illnesses and diseases, pollution of the environment and property losses.

The management of POS considers the health and safety of its employees and the protection of the natural environment is uppermost in the company’s business.

 

 

   

 
TIN TỨC & SỰ KIỆN
Nghị quyết của HĐQT vv Ban hành quy chế quản trị nội bộ

Công bố thay đổi nhân sự HĐQT

Công bố thay đổi nhân sự Ban kiểm soát

Công bố Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Cập nhật nội dung các tài liệu ĐHĐCĐ 2023

Công bố danh sách ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

  Báo cáo tài chính quý 1 năm 2023

Báo cáo thường niên năm 2022

  Công đoàn Công ty CP Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028.

Thông báo về việc ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028
THĂM DÒ Ý KIẾN
 
 
Lượt truy cập: 10.515.710
 
thiet ke web thiet ke web hcm thiet ke web vung tau thiet ke web gia vang hoa dat hoa dat son nuoc son nuoc noi that binh sua tre em san xuat moc khoa may ao thun
Kem sua chua May ao thun may ao thun dong phuc Dinh cu Canada dich vu ke toan tron goi san xuat đo bo san xuat huy hieu Day deo the