Skip to main content

Công ty CP Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC (POS)

Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam về việc tăng tốc phát triển và phù hợp với Định hướng, Chiến lược phát triển của Tổng Công ty PTSC, nhằm mục đích chuyên môn hóa các lĩnh vực dịch vụ dầu khí, nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả kinh doanh, ngày 28/09/2007, Công ty cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC (POS) được thành lập trên cơ sở quyết định số 253/QĐ-DVKT-HĐQT của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC) và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4904000173 do Sở Kế hoạch đầu tư Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp ngày 05/10/2007.

200

Dự án đã thực hiện

17

Năm phát triển bền vững

30

Khách hàng trong và ngoài nước

550

Nhân lực

DỰ ÁN TIÊU BIỂU

DẤU CHÂN THỊ TRƯỜNG

CHỨNG NHẬN – GIẢI THƯỞNG

KHÁCH HÀNG

Địa chỉ: Cảng Hạ lưu PTSC, 65A đường 30/4, Phường Thắng Nhất, Tp. Vũng Tàu

Hotline: (+84) 254 3515 758

Fax: (+84) 254 3515 759

Email: contact.pos@ptsc.com.vn

© 2024 POS, JSC. All Rights Reserved.