| Voting Online
 
CÔNG TY PTSC POS TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Thứ Năm, 15/03/2021 | 15:35 GMT+7

Ngày 27/4/2021, tại Khách sạn Dầu khí PTSC (Petro Hotel), số 09-11 Hoàng Diệu, Phường 1, thành phố Vũng Tàu, Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC (POS) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo đúng trình tự, quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

CÔNG TY PTSC POS TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY PTSC POS

TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

 

Ngày 27/4/2021, tại Khách sạn Dầu khí PTSC (Petro Hotel), số 09-11 Hoàng Diệu, Phường 1, thành phố Vũng Tàu, Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC (POS) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo đúng trình tự, quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đại hội đã vinh dự đón tiếp ông Ông Phan Thanh Tùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam, cùng các thành viên HĐQT Tổng Công ty, đại diện các Ban Tổng Công ty và các cổ đông đại diện cho 40 triệu cổ phần của Công ty POS.

Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch gồm các ông Nguyễn Tiên Phong – Chủ tịch HĐQT – chủ tọa, ông Dương Hùng Văn – Giám đốc/ TV HĐQT, ông Vũ Chi Viện – TV HĐQT/ Chủ tịch Công đoàn Công ty, Đại hội đã tiến hành xem xét và thông qua các nội dung:

1.          Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và Kế hoạch năm 2021.

2.          Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch năm 2021.

3.          Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2020 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2021 của Ban kiểm soát.

4.          Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.

5.          Tờ trình việc phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch tài chính năm 2021.

6.          Tờ trình thù lao thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát.

7.          Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT.

8.          Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát.

Các cổ đông có mặt tham dự Đại hội đại diện cho gần 40 triệu cổ phần của Công ty cũng đã trao đổi, bàn bạc và đồng thời đánh giá cao những nỗ lực và cố gắng của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát Công ty POS đã góp phần rất lớn giúp Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu trong năm 2020 trong bối cảnh thị trường dầu mỏ trên toàn cầu có xu hướng giảm mạnh, suy thoái kinh tế toàn cầu do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19, tuy nhiên Công ty vẫn hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động và đảm bảo mức chia cổ tức đạt 15% vượt mức kế hoạch đề ra tại Đại hội Cổ đông năm 2020 là 14%.

Sau hơn hai giờ làm việc trên tinh thần công khai, dân chủ và khẩn trương, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình nghị sự và dự thảo Nghị quyết phiên họp thường niên 2021. Đại hội đã nhất trí thông qua các nội dung và toàn văn Nghị quyết với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý cao đạt 100%, kết quả này đã chứng minh sự tin tưởng tuyệt đối mà các cổ đông dành cho tập thể Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty POS.

Tin bài: Nguyễn Văn Giáp – HCNS LĐBD

Ảnh: Nguyễn Tiến Dũng

 

20210427 - Ban tin Dai hoi Co dong 2021


Các tin khác:
Công bố Nghị quyết vv Nhân sự Ban kiểm soát
Công bố Biên bản và Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2021
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2021
Tài liệu nghị sự tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
Công bố danh sách ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc
Báo cáo thường niên năm 2020
Thông báo về việc ứng cử, đề cử nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
Công bố Nghị quyết thông qua nội dung Dự thảo tài liệu trình ĐHĐCĐ 2021
Thông báo về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
 
TIN TỨC & SỰ KIỆN
Thông báo Chi trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông chưa lưu ký

Công bố Nghị quyết vv Chi trả cổ tức năm 2022

Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022

Nghị quyết của HĐQT vv Thông qua Phụ lục Hợp đồng giữa Công ty với Người có liên quan

Thực hiện yêu cầu của Tổng Công ty về việc triển khai thực hiện kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền

Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Cổ đông lớn

Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2023

Nghị quyết của HĐQT vv Thông qua Hợp đồng giữa Công ty với người có liên quan của Cổ đông lớn

Công bố việc ký Hợp đồng soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính lập theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam cho năm 2023

QUYẾT ĐỊNH HĐQT BỔ NHIỆM NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ KIÊM THƯ KÝ CÔNG TY
THĂM DÒ Ý KIẾN
 
 
Lượt truy cập: 10.850.633
 
thiet ke web thiet ke web hcm thiet ke web vung tau thiet ke web gia vang hoa dat hoa dat son nuoc son nuoc noi that binh sua tre em san xuat moc khoa may ao thun
Kem sua chua May ao thun may ao thun dong phuc Dinh cu Canada dich vu ke toan tron goi san xuat đo bo san xuat huy hieu Day deo the