| Voting Online
 
Công bố danh sách ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Thứ Sáu, 16/04/2021 | 18:35 GMT+7

Căn cứ Thông báo ngày 6/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC về việc ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

Công bố danh sách ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

 Kính gửi: Quý Cổ đông

Căn cứ Thông báo ngày 6/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC về việc ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026, tính đến thời điểm hiện tại, Công ty đã nhận được hồ sơ giới thiệu các ứng viên như sau:

I.   Ứng viên bầu Thành viên Hội đồng quản trị

STT

Họ tên ứng viên

Người giới thiệu

     1.          

Ông Vũ Chi Viện

-      Tên cổ đông: Tổng công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

-      Số cổ phần sở hữu: 33.980.700 CP

-      Tỷ lệ sở hữu: 84,95% VĐL

-      Thời gian sở hữu: liên tục trên 6 tháng

 

II. Ứng viên bầu Thành viên Ban kiểm soát

STT

Họ tên ứng viên

Người giới thiệu

     1.          

Bà Nguyễn Lệ Trà

-      Tên cổ đông: Tổng công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

-      Số cổ phần sở hữu: 33.980.700 CP

-      Tỷ lệ sở hữu: 84,95% VĐL

-      Thời gian sở hữu: liên tục trên 6 tháng

     2.          

Bà Phạm Thu Hiền

 

SYLL ung vien HDQT_Vu Chi Vien

SYLL ung vien BKS_Nguyen Le Tra

SYLL ung vien BKS_Pham Thu Hien

 

 


Các tin khác:
Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc
Báo cáo thường niên năm 2020
Thông báo về việc ứng cử, đề cử nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
Công bố Nghị quyết thông qua nội dung Dự thảo tài liệu trình ĐHĐCĐ 2021
Thông báo về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
Báo cáo tài chính năm 2020 kiểm toán
Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự
Thông báo đến Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Báo cáo Kết quả giao dịch Cổ phiếu của Người nội bộ
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2020
 
TIN TỨC & SỰ KIỆN
  Tin tuyển dụng ngày 16/06/2022, nhiều chức danh

Nghị quyết của HĐQT vv Thông qua Hợp đồng giữa Công ty với Người có liên quan của Cổ đông lớn

Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC công bố thay đổi nhân sự Thành viên HĐQT

Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Tài liệu nghị sự tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2022

Báo cáo thường niên năm 2021

Nghị quyết của HĐQT vv Thông qua Hợp đồng giữa Công ty với người có liên quan của Cổ đông lớn

Thông báo về việc ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

Công bố nội dung dự thảo tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2022
THĂM DÒ Ý KIẾN
 
 
Lượt truy cập: 9.161.024
 
thiet ke web thiet ke web hcm thiet ke web vung tau thiet ke web gia vang hoa dat hoa dat son nuoc son nuoc noi that binh sua tre em san xuat moc khoa may ao thun
Kem sua chua May ao thun may ao thun dong phuc Dinh cu Canada dich vu ke toan tron goi san xuat đo bo san xuat huy hieu Day deo the