| Voting Online
 
Thông báo về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Thứ sáu, 02/04/2021 | 15:35 GMT+7

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC (POS) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Thông báo về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

THÔNG BÁO

Về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC (POS) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 như sau:

               1.        Thời gian khai mạc: 08h30 thứ Ba, ngày 27/4/2021 (Nhận đăng ký cổ đông từ 07h30).

               2.        Địa điểm: Khách sạn Dầu khí PTSC, số 9-11 Hoàng Diệu, Phường 1, Tp. Vũng Tàu.

               3.        Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty POS (mã POS) tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 26/3/2021.

               4.        Nội dung:

·         Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Hội đồng quản trị.

·         Báo cáo Sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban điều hành.

·         Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban kiểm soát.

·         Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán.

·         Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch tài chính năm 2021.

·         Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

·         Tờ trình về việc nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

·         Tờ trình về việc chi trả thù lao và chi phí hoạt động Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát năm 2021.

·         Tờ trình về việc thông qua Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ.

·         Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

·         Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

·         Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

               5.        Ghi chú:

·         Thông báo này thay cho giấy mời trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được thư từ Công ty POS. Quý cổ đông khi đến tham dự họp ĐHĐCĐ vui lòng mang theo Chứng minh nhân dân (CMND)/Thẻ căn cước công dân (CCCD)/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (ĐKKD) (bản chính) và mang Thư mời để việc kiểm tra tư cách đại biểu tham dự được thực hiện nhanh chóng. Đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo Giấy ủy quyền và CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD của người được ủy quyền.

·         Để công tác tổ chức họp ĐHĐCĐ được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền dự họp và gửi về Công ty theo số fax: 0254.3515759, email: trangtp@ptsc.com.vn, điện thoại: 0254.3515758 hoặc địa chỉ Công ty POS tại số 65A, Cảng Hạ lưu PTSC, đường 30/4, phường Thắng Nhất, Tp. Vũng Tàu trước 17h00 ngày 23/4/2021.

·         Quý cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Giấy xác nhận tham dự, Giấy ủy quyền, Phiếu đề nghị bổ sung nội dung và các thông tin liên quan khác của Đại hội cổ đông thường niên 2021 trên website của Công ty POS theo địa chỉ: www.pos.ptsc.com.vn hoặc nhận tài liệu trực tiếp tại trụ sở của POS kể từ ngày 6/4/2021.

 

Trân trọng.

 

 

 

20210402_Thong bao moi hop DHDCD 2021

 

1.Xac nhan tham du DHCD 2021

2. Uy Quyen tham du DHCD 2021

3. Phieu-de-nghi-bo-sung-noi-dung-DHCD

4. Phieu bieu quyet_Phieu bau nhan su_MAU


Các tin khác:
Báo cáo tài chính năm 2020 kiểm toán
Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự
Thông báo đến Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Báo cáo Kết quả giao dịch Cổ phiếu của Người nội bộ
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2020
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020
Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông chưa lưu ký
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019
Ban hành nghị quyết về việc Chi trả cổ tức năm 2019
Báo cáo tài chính bán niên sau kiểm toán năm 2020
 
TIN TỨC & SỰ KIỆN
Nghị quyết của HĐQT vv Thông qua giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Cổ đông lớn

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2023

Nghị quyết của HĐQT vv Thông qua Bổ sung Hợp đồng giữa Công ty với người có liên quan của Cổ đông lớn

Nghị quyết của HĐQT vv Thông qua Hợp đồng giữa Công ty với người có liên quan của Cổ đông lớn

  PTSC Offshore Services Jsc. (POS) Received Two (02) Notable Awards at HSEQ Contractor Forum 2023, namely "Oustanding HSE Performance 2023" and “Contributed to 40 million manhours LTI Free”

Nghị quyết của HĐQT vv Thông qua Hợp đồng giữa Công ty với Người có liên quan

Nghị quyết của HĐQT vv Thông qua Hợp đồng giữa Công ty với Người có liên quan

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2023

Nghị quyết của HĐQT vv Thông qua Hợp đồng giữa Công ty với người có liên quan của Cổ đông lớn
THĂM DÒ Ý KIẾN
 
 
Lượt truy cập: 11.459.066
 
thiet ke web thiet ke web hcm thiet ke web vung tau thiet ke web gia vang hoa dat hoa dat son nuoc son nuoc noi that binh sua tre em san xuat moc khoa may ao thun
Kem sua chua May ao thun may ao thun dong phuc Dinh cu Canada dich vu ke toan tron goi san xuat đo bo san xuat huy hieu Day deo the