| Voting Online
 
CÔNG TY PTSC POS TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thứ Hai, 15/06/2020 | 16:30 GMT+7

Ngày 12/6/2020, tại Khách sạn Dầu khí PTSC (Petro Hotel), thành phố Vũng Tàu, Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC (POS) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng trình tự, quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

CÔNG TY PTSC POS TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Ngày 12/6/2020, tại Khách sạn Dầu khí PTSC (Petro Hotel), thành phố Vũng Tàu, Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC (POS) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng trình tự, quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đại hội đã vinh dự đón tiếp ông Phan Thanh Tùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (Tổng Công ty PTSC), cùng các thành viên HĐQT Tổng Công ty, đại diện các Ban Tổng Công ty và các cổ đông đại diện cho 40 triệu cổ phần của Công ty POS.

Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch gồm các ông Nguyễn Tiên Phong – Chủ tịch HĐQT – chủ tọa, ông Dương Hùng Văn – Giám đốc/ TV HĐQT, ông Vũ Chi Viện – Phó Giám đốc/ TV HĐQT/ Chủ tịch Công đoàn Công ty, Đại hội đã tiến hành xem xét và thông qua các nội dung:

1.             Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và Kế hoạch năm 2020.

2.             Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch năm 2020.

3.             Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2019 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2020 của Ban kiểm soát.

4.             Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.

5.             Tờ trình việc phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch tài chính năm 2020.

6.             Tờ trình thù lao thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát.

7.             Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát.

Các cổ đông có mặt tham dự Đại hội đại diện cho gần 40 triệu cổ phần của Công ty cũng đã trao đổi, bàn bạc và đồng thời đánh giá cao những nỗ lực và cố gắng của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát Công ty POS đã góp phần rất lớn giúp Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu trong năm 2019 trong bối cảnh thị trường dầu mỏ trên toàn cầu có xu hướng giảm mạnh, thậm chí có thời điểm giá dầu rơi về mức giá âm, tuy nhiên Công ty vẫn đạt hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động và đảm bảo mức chia cổ tức đạt 7,0% theo kế hoạch.

Sau hơn hai giờ làm việc trên tinh thần công khai, dân chủ và khẩn trương, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình nghị sự và dự thảo Nghị quyết phiên họp thường niên 2020. Đại hội đã nhất trí thông qua các nội dung và toàn văn Nghị quyết với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý cao đạt 100%, kết quả này đã chứng minh sự tin tưởng tuyệt đối mà các cổ đông dành cho tập thể Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty POS.

Tin bài: Nguyễn Văn Giáp – HCNS LĐBD

Ảnh: Nguyễn Tiến Dũng


Các tin khác:
Công bố biên bản & nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
Cập nhật nội dung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
Công bố nội dung dự thảo tài liệu trình ĐHCĐ thường niên 2020
Thông báo về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2020
Báo cáo thường niên năm 2019
Công bố Công văn của Sở KHDT về việc gia hạn tổ chức DHDCD 2020
Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc
Thông tin về việc tạm hoãn Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
 
TIN TỨC & SỰ KIỆN
Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cũng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Nghị quyết của HĐQT vv Thông qua giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Cổ đông lớn

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2024

Nghị quyết của HĐQT vv Thông qua Hợp đồng giữa Công ty với Người có liên quan

Công bố thông tin về việc gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Nghị quyết của HĐQT vv Thông qua giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Cổ đông lớn

Nghị quyết của HĐQT vv Thông qua giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Cổ đông lớn

Nghị quyết của HĐQT vv Thông qua giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Cổ đông lớn

Báo cáo thường niên năm 2023

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
THĂM DÒ Ý KIẾN
 
 
Lượt truy cập: 11.773.463
 
thiet ke web thiet ke web hcm thiet ke web vung tau thiet ke web gia vang hoa dat hoa dat son nuoc son nuoc noi that binh sua tre em san xuat moc khoa may ao thun
Kem sua chua May ao thun may ao thun dong phuc Dinh cu Canada dich vu ke toan tron goi san xuat đo bo san xuat huy hieu Day deo the