| Voting Online
 
Công bố nội dung dự thảo tài liệu trình ĐHCĐ thường niên 2020

Thứ Năm, 21/05/2020 | 16:30 GMT+7

Ngày 21/5/2020, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 06/NQ-LĐBD-HĐQT về việc Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC.

Công bố nội dung dự thảo tài liệu trình ĐHCĐ thường niên 2020

Kính gửi Quý cổ đông,

Ngày 21/5/2020, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 06/NQ-LĐBD-HĐQT về việc Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC xin trân trọng gửi đến Quý cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm dự thảo các tài liệu nghị sự tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 như đính kèm. Các tài liệu sẽ liên tục được cập nhật theo quy định pháp luật hiện hành.

Trân trọng.

20200521_06_NQ vv To chuc cuoc hop DHDCD thuong nien 2020

1. Chuong trinh Dai hoi

2. Quy che lam viec tai Dai hoi

3. Bao cao cua Hoi dong quan tri

4. Bao cao SXKD cua Ban dieu hanh

5. Bao cao cua Ban kiem soat

6. To trinh thong qua BCTC kiem toan nam 2019

7. To trinh phan phoi loi nhuan 2019 va ke hoach tai chinh 2020

8. To trinh lua chon don vi kiem toan BCTC 2020

9. To trinh thu lao va chi phi hoat dong TV HDQT, TV BKS 2020

10. Du thao Nghi quyet cuoc hop DHCD 2020


Các tin khác:
Thông báo về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2020
Báo cáo thường niên năm 2019
Công bố Công văn của Sở KHDT về việc gia hạn tổ chức DHDCD 2020
Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc
Thông tin về việc tạm hoãn Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
Biên bản nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2019
Tài liệu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như văn bản
 
TIN TỨC & SỰ KIỆN
Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cũng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Nghị quyết của HĐQT vv Thông qua giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Cổ đông lớn

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2024

Nghị quyết của HĐQT vv Thông qua Hợp đồng giữa Công ty với Người có liên quan

Công bố thông tin về việc gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Nghị quyết của HĐQT vv Thông qua giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Cổ đông lớn

Nghị quyết của HĐQT vv Thông qua giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Cổ đông lớn

Nghị quyết của HĐQT vv Thông qua giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Cổ đông lớn

Báo cáo thường niên năm 2023

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
THĂM DÒ Ý KIẾN
 
 
Lượt truy cập: 11.773.310
 
thiet ke web thiet ke web hcm thiet ke web vung tau thiet ke web gia vang hoa dat hoa dat son nuoc son nuoc noi that binh sua tre em san xuat moc khoa may ao thun
Kem sua chua May ao thun may ao thun dong phuc Dinh cu Canada dich vu ke toan tron goi san xuat đo bo san xuat huy hieu Day deo the