| Voting Online
 
Thông báo về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Thứ Năm, 21/05/2020 | 16:10 GMT+7
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC (POS) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Thông báo về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

THÔNG BÁO
Về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC (POS) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 như sau:
1.    Thời gian khai mạc: 08h30 thứ Sáu, ngày 12/6/2020 (Nhận đăng ký cổ đông từ 07h30).
2.    Địa điểm: Khách sạn Dầu khí PTSC, số 9-11 Hoàng Diệu, Phường 1, Tp. Vũng Tàu.
3.    Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty POS (mã POS) tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 27/3/2020.
4.    Nội dung:
•    Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Hội đồng quản trị.
•    Báo cáo Sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban điều hành.
•    Báo cáo kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng Kiểm soát viên.
•    Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.
•    Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch tài chính năm 2020.
•    Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
•    Tờ trình về việc chi trả thù lao và chi phí hoạt động Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát năm 2020.
•    Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
5.    Ghi chú:
•    Thông báo này thay cho giấy mời trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được thư từ Công ty POS. Quý cổ đông khi đến tham dự họp ĐHĐCĐ vui lòng mang theo Chứng minh nhân dân (CMND)/Thẻ căn cước công dân (CCCD)/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (ĐKKD) (bản chính) và mang Thư mời để việc kiểm tra tư cách đại biểu tham dự được thực hiện nhanh chóng. Đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo Giấy ủy quyền và CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD của người được ủy quyền.
•    Để công tác tổ chức họp ĐHĐCĐ được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền dự họp và gửi về Tổng công ty theo số fax: 0254.3515759, email: trangtp@ptsc.com.vn, điện thoại: 0254.3515758 hoặc địa chỉ Công ty POS tại số 65A, Cảng Hạ lưu PTSC, đường 30/4, phường Thắng Nhất, Tp. Vũng Tàu trước 17h00 ngày 9/6/2020.
•    Quý cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Giấy xác nhận tham dự, Giấy ủy quyền, Phiếu đề nghị bổ sung nội dung và các thông tin liên quan khác của Đại hội cổ đông thường niên 2020 trên website của Công ty POS theo địa chỉ: www.pos.ptsc.com.vn hoặc nhận tài liệu trực tiếp tại trụ sở của POS sau ngày 25/5/2020.
Trân trọng.

1. 20200521_Thong bao hop DHCD 2020

2. Xac nhan tham du DHCD 2020

3. Uy Quyen tham du DHCD 2020

4. Phieu-de-nghi-bo-sung-noi-dung-DHCD


 


Các tin khác:
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2020
Báo cáo thường niên năm 2019
Công bố Công văn của Sở KHDT về việc gia hạn tổ chức DHDCD 2020
Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc
Thông tin về việc tạm hoãn Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
Biên bản nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2019
Tài liệu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như văn bản
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
 
TIN TỨC & SỰ KIỆN
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2022

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

Nghị quyết của HĐQT vv Thông qua Hợp đồng giữa Công ty với người có liên quan của Cổ đông lớn

Nghị quyết của HĐQT vv Thông qua Hợp đồng giữa Công ty với người có liên quan của Cổ đông lớn

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2022

Nghị quyết của HĐQT vv Ban hành Điều lệ Công ty

  Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông chưa lưu ký

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021

  Công bố Nghị quyết về việc Chi trả cổ tức năm 2021

  Nghị quyết của HĐQT về việc Thông qua Hợp đồng giữa Công ty với Người có liên quan của Cổ đông lớn
THĂM DÒ Ý KIẾN
 
 
Lượt truy cập: 9.968.570
 
thiet ke web thiet ke web hcm thiet ke web vung tau thiet ke web gia vang hoa dat hoa dat son nuoc son nuoc noi that binh sua tre em san xuat moc khoa may ao thun
Kem sua chua May ao thun may ao thun dong phuc Dinh cu Canada dich vu ke toan tron goi san xuat đo bo san xuat huy hieu Day deo the