| Voting Online
 
Thông báo - V/v Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019

Thứ Tư, 10/04/2019 | 14:51 GMT+7

Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình dầu khí biển PTSC xin gửi đến Quý cổ đông Thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019 như sau

Thông báo - V/v Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ BIỂN PTSC
Trụ sở: Cảng Hạ lưu PTSC, Số 65A, đường 30/4, phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu

THÔNG BÁO
V/v Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình dầu khí biển PTSC (Công ty LĐBD) trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019 như sau:


1.  Thời gian khai mạc: 08h00 thứ Năm, ngày 25/04/2019 (Nhận đăng ký cổ đông từ 07h30).
2.  Địa điểm: Khách sạn Dầu khí PTSC, số 09-11 Hoàng Diệu, Phường 1, Tp. Vũng Tàu.
3.  Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty LĐBD (mã POS) tại thời điểm chốt danh sách ngày 01/04/2019.
4.  Nội dung:

 • Báo cáo hoạt động năm 2018 và Kế hoạch năm 2019 của Hội đồng quản trị.
 • Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch năm 2019.
 • Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2018 và Kế hoạch năm 2019 của Ban kiểm soát.
 • Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.
 • Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch tài chính năm 2019.
 • Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
 • Tờ trình về việc nhân sự Hội đồng quản trị.
 • Tờ trình về việc chi trả thù lao và chi phí hoạt động Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát năm 2019.
 • Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

5.  Ghi chú:

 • Ngày 10/04/2019, Công ty LĐBD tiến hành gửi Thư mời tham dự Đại hội cổ đông 2019 đến địa chỉ đăng ký của toàn thể Quý cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 01/04/2019. Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được thư từ Công ty LĐBD.
 • Để công tác tổ chức cuộc họp được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự họp hoặc ủy quyền dự họp và gửi về trụ sở văn phòng Công ty LĐBD theo địa chỉ: Công ty cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC, số 65A, Cảng Hạ lưu PTSC, đường 30/4, phường Thắng Nhất, Vũng Tàu hoặc fax đến số: 84 254 3 515 759 hoặc gửi thư điện tử đến địa chỉ: trangtp@ptsc.com.vn trước 17 giờ 00 ngày 22/4/2019.
 • Quý cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên website của Công ty LĐBD theo địa chỉ: www.pos.ptsc.com.vn hoặc nhận tài liệu trực tiếp tại trụ sở của LĐBD: số 65A, Cảng Hạ lưu PTSC, đường 30/4, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu sau ngày 14/4/2019.


Trân trọng.

 

-----------------------------------------------------------------------------------

Tài liệu đính kèm:

1. Thông báo Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019

2. Phiếu đề nghị bổ sung nội dung ĐHCĐ

3. Ủy quyền tham dự ĐHCĐ 2019

4. Xác nhận tham dự ĐHCĐ 2019

 


 


Các tin khác:
Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng
Lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua hợp đồng thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
Tài liệu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Báo cáo quản trị năm 2018
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2018
Thông báo thay đổi thời gian chi trả cổ tức năm 2017 ( lần 2 )
Thông báo thay đổi thời gian chi trả cổ tức năm 2017
 
TIN TỨC & SỰ KIỆN
  Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019

  Ban hành nghị quyết về việc Chi trả cổ tức năm 2019

  Báo cáo tài chính bán niên sau kiểm toán năm 2020

  Công bố Báo cáo tài chính quý 2 năm 2020

  Công bố Nghị quyết vê việc Nhân sự Ban kiểm soát

  CÔNG TY PTSC POS TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

  Công bố biên bản & nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

  Cập nhật nội dung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

  Đảng bộ Công ty POS đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

  Chương trình Tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
THĂM DÒ Ý KIẾN
 
 
Lượt truy cập: 5.220.683
 
thiet ke web thiet ke web hcm thiet ke web vung tau thiet ke web gia vang hoa dat hoa dat son nuoc son nuoc noi that binh sua tre em san xuat moc khoa may ao thun