| Voting Online
 
CÔNG TY LĐBD TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Thứ Sáu, 13/04/2018 | 11:55 GMT+7

Vào lúc 14h00 ngày 12/04/2018, tại Khách sạn Dầu khí PTSC, thành phố Vũng Tàu, Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC (mã chứng khoán POS) đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 theo đúng trình tự, quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

CÔNG TY LĐBD TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Vào lúc 14h00 ngày 12/04/2018, tại Khách sạn Dầu khí PTSC, thành phố Vũng Tàu, Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC (mã chứng khoán POS) đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 theo đúng trình tự, quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.


Đại hội đã vinh dự đón tiếp ông Thái Quốc Hiệp – UV BTV Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng Công ty DVKT PTSC, Ông Phan Thanh Tùng –  Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty DVKT PTSC, Bà Hồ Thị Oanh – Trưởng Ban Kiểm soát Tổng Công ty DVKT PTSC, ông Lê Đình Tứ - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và các cổ đông đại diện cho 37.891.500  cổ phần chiếm 94,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty LĐBD.
 
Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm các ông Nguyễn Tiên Phong – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa, ông Dương Hùng Văn – Giám đốc, TV HĐQT, ông Vũ Chi Viện – Phó Giám đốc, TV HĐQT. Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch, sau hơn ba giờ làm việc trên tinh thần công khai, dân chủ, minh bạch, Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua các nội dung như sau:


1.    Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Hội đồng quản trị.
2.    Báo cáo Sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Ban điều hành.
3.    Báo cáo kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng Kiểm soát viên.
4.    Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
5.    Phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch tài chính năm 2018.
6.    Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.
7.    Ban hành Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.
8.    Nhân sự Hội đồng quản trị và nhân sự Ban Kiểm soát Công ty, cụ thể:
-    Bầu ông Nguyễn Tiên Phong và ông Trần Ngọc Chương giữ chức Thành viên HĐQT Công ty LĐBD, nhiệm kỳ 2018 – 2023.
-    Bầu ông Nguyễn Văn Bảo, bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền, bà Trần Thị Minh Hương giữ chức Thành viên Ban Kiểm soát Công ty LĐBD, nhiệm kỳ 2018 – 2023.
9.    Thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát kiêm nhiệm năm 2018.


Trong chương trình thảo luận, các cổ đông hoàn toàn nhất trí và ủng hộ với phương hướng, kế hoạch, biện pháp hoàn thành kế hoạch năm 2018 do Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty LĐBD đề ra.


Phát biểu tại Đại hội, Ông Thái Quốc Hiệp – UV BTV Đảng ủy Tập đoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty DVKT PTSC – đại diện lãnh đạo của Công ty mẹ đã đánh giá cao những nỗ lực vượt bậc của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn thể người lao động Công ty LĐBD trong năm 2017. Trong bối cảnh ngành dầu khí nước nhà đang đứng trước những khó khăn, nguồn công việc khan hiếm nhưng tập thể HĐQT, Ban điều hành cùng toàn thể người lao động công ty đã nỗ lực tối đa để khắc phục các khó khăn và đã đạt được những thành tích ấn tượng như sau: (1) hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, (2) tài chính công ty lành mạnh, khả năng thu hồi nợ nhanh, nguồn vốn chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển tốt, (3) khai thác hiệu quả sà lan POS 1 và PTSC 01 đặc biệt sà lan POS 1, (4) đấu thầu và trúng thầu một số dự án ở nước ngoài như Myanmar, Qatar, Abu Dhabi. Trong đó, việc công ty LĐBD tiếp tục trúng một số gói thầu ở thị trường Trung Đông có ý nghĩa vô cùng quan trọng, khẳng định chiến lược phát triển thị trường, hoạch định thị trường tiềm năng của Công ty đã được thực hiện hiệu quả, đồng thời chứng minh sự hoàn thiện về năng lực cạnh tranh của công ty sau hơn 10 năm hình thành và phát triển. Ông Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty DVKT PTSC đánh giá Công ty LĐBD là một trong những doanh nghiệp duy trì tốt sự ổn định, bền vững trong giai đoạn đặc biệt khó khăn hiện nay, đóng góp vào sự ổn định chung của toàn Tổng Công ty DVKT PTSC và tỏ tin tưởng Công ty LĐBD sẽ tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu SXKD được Đại hội đồng cổ đông giao trong năm tài chính 2018.


Thay mặt đoàn Chủ tịch, ông Nguyễn Tiên Phong – Chủ tịch HĐQT Công ty LĐBD đã phát biểu tổng kết Đại hội và cam kết Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức để có thể lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành Công ty LĐBD hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đảm bảo quyền lợi chính đáng và hợp pháp của các cổ đông.
 


Các tin khác:
Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
Tài liệu Đại hội cổ đông 2018
Báo cáo tài chính năm 2017
Thông báo v/v Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 2018
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2017
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017
Thông báo về việc thay đổi ngày chi trả cổ tức năm 2016
Báo cáo tài chính bán niên 2017
Công bố thông tin về báo cáo tài chính Quý 2/2017 và Giải trình về lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
 
TIN TỨC & SỰ KIỆN
  Báo cáo Kết quả giao dịch Cổ phiếu của Người nội bộ

  Báo cáo tài chính quý 4 năm 2020

  PTSC POS tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết Công tác Đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh, Công đoàn năm 2020 và Hội nghị Người lao động năm 2021

  Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020

  Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông chưa lưu ký

  Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019

  Ban hành nghị quyết về việc Chi trả cổ tức năm 2019

  Báo cáo tài chính bán niên sau kiểm toán năm 2020

  Công bố Báo cáo tài chính quý 2 năm 2020

  Công bố Nghị quyết vê việc Nhân sự Ban kiểm soát
THĂM DÒ Ý KIẾN
 
 
Lượt truy cập: 6.229.247
 
thiet ke web thiet ke web hcm thiet ke web vung tau thiet ke web gia vang hoa dat hoa dat son nuoc son nuoc noi that binh sua tre em san xuat moc khoa may ao thun