| Voting Online
 
Tài liệu Đại hội cổ đông 2018

Thứ hai, 02/04/2018 | 07:45 GMT+7

Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC xin trân trọng kính gửi đến Quý cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm dự thảo các tài liệu nghị sự tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 như đính kèm dưới đây.

Tài liệu Đại hội cổ đông 2018

Kính gửi Quý cổ đông Công ty,

Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC xin trân trọng kính gửi đến Quý cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm dự thảo các tài liệu nghị sự tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 như đính kèm dưới đây. Các tài liệu sẽ liên tục được cập nhật theo quy định pháp luật hiện hành.

01_Chương trình đại hội
02_Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết
03_Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch 2018
04_Báo cáo SXKD năm 2017 và kế hoạch 2018
05_Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và kế hoạch 2018
06_Tờ trình thông qua BCTC năm 2017 đã kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018
07_Tờ trình thông qua phương án phân phối LN năm 2017 và kế hoạch tài chính 2018
08_Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty
08_Chi tiết thay đổi trong Điều lệ
08_Dự thảo điều lệ mẫu
09_Tờ trình ban hành Quy chế quản trị nội bộ công ty
09_Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ
09_Biểu mẫu
10_Tờ trình nhân sự HĐQT, BKS
10_Hồ sơ nhân sự HĐQT BKS
11_Tờ trình thù lao thành viên HĐQT, BKS
Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ 2018
Phiếu biểu quyết
 

Trân trọng.

 


Các tin khác:
Báo cáo tài chính năm 2017
Thông báo v/v Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 2018
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2017
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017
Thông báo về việc thay đổi ngày chi trả cổ tức năm 2016
Báo cáo tài chính bán niên 2017
Công bố thông tin về báo cáo tài chính Quý 2/2017 và Giải trình về lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
Báo cáo quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2017
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2016
 
TIN TỨC & SỰ KIỆN
  Báo cáo Kết quả giao dịch Cổ phiếu của Người nội bộ

  Báo cáo tài chính quý 4 năm 2020

  PTSC POS tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết Công tác Đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh, Công đoàn năm 2020 và Hội nghị Người lao động năm 2021

  Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020

  Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông chưa lưu ký

  Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019

  Ban hành nghị quyết về việc Chi trả cổ tức năm 2019

  Báo cáo tài chính bán niên sau kiểm toán năm 2020

  Công bố Báo cáo tài chính quý 2 năm 2020

  Công bố Nghị quyết vê việc Nhân sự Ban kiểm soát
THĂM DÒ Ý KIẾN
 
 
Lượt truy cập: 6.229.292
 
thiet ke web thiet ke web hcm thiet ke web vung tau thiet ke web gia vang hoa dat hoa dat son nuoc son nuoc noi that binh sua tre em san xuat moc khoa may ao thun