| Voting Online
 
Thông báo v/v Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018

Thứ năm, 29/03/2018 | 14:00 GMT+7

Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình dầu khí biển PTSC xin thông báo đến Quý cổ đông về việc Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018

Thông báo v/v Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LẮP ĐẶT VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG
CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ BIỂN PTSC

Trụ sở: Cảng Hạ lưu PTSC, Số 65A, đường 30/4, phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu

 

THÔNG BÁO
V/v Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018

 


Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng công trình dầu khí biển PTSC (Công ty LĐBD) trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018 như sau:


1. Thời gian tổ chức: 14h00 thứ Năm ngày 12/4/2018 (Đón tiếp cổ đông từ 13h30)

2. Địa điểm: Khách sạn Dầu khí PTSC, số 09-11 Hoàng Diệu, Phường 1, Tp. Vũng Tàu

3. Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty LĐBD (mã POS) tại thời điểm chốt danh sách ngày 26/3/2018

4. Nội dung:

 • Báo cáo hoạt động năm 2017 và Kế hoạch năm 2018 của Hội đồng quản trị.
 • Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch năm 2018.
 • Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2017 và Kế hoạch năm 2018 của Ban kiểm soát.
 • Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán và việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.
 • Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch tài chính năm 2018.
 • Tờ trình thông qua việc bầu thành viên HĐQT, bầu Ban kiểm soát.
 • Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ.
 • Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
 • Tờ trình về thù lao Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018.

5.    Ghi chú:

 • Ngày 02/4/2018, Công ty LĐBD tiến hành gửi Thư mời tham dự Đại hội cổ đông 2018 đến địa chỉ đăng ký của toàn thể Quý cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 26/3/2018. Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được thư từ Công ty LĐBD.
 • Để công tác tổ chức Đại hội cổ đông được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự họp hoặc ủy quyền dự họp trước 17 giờ ngày 09/4/2018, về Công ty LĐBD theo số fax: 0254.3.515759; email: trangtp@ptsc.com.vn (Ms. Trần Thị Phương Trang), hoặc địa chỉ Công ty LĐBD tại: số 65A, Cảng Hạ lưu PTSC, đường 30/4, phường Thắng Nhất, Vũng Tàu.
 • Quý cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên website của Công ty LĐBD theo địa chỉ: www.pos.ptsc.com.vn hoặc nhận tài liệu trực tiếp tại trụ sở của Công ty LĐBD sau ngày 02/4/2018.

Trân trọng. 

-----------------------------------------------------

Link download các tài liệu kèm theo như dưới đây:

 1. Giấy xác nhận tham dự ĐHCĐ 2018
 2. Giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ 2018
 3. Phiếu đề nghị bổ sung nội dung ĐHCĐ 2018

 

 

 


Các tin khác:
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 2018
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2017
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017
Thông báo về việc thay đổi ngày chi trả cổ tức năm 2016
Báo cáo tài chính bán niên 2017
Công bố thông tin về báo cáo tài chính Quý 2/2017 và Giải trình về lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
Báo cáo quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2017
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2016
Chi trả cổ tức năm 2016
Thông báo thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin
 
TIN TỨC & SỰ KIỆN
  Báo cáo Kết quả giao dịch Cổ phiếu của Người nội bộ

  Báo cáo tài chính quý 4 năm 2020

  PTSC POS tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết Công tác Đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh, Công đoàn năm 2020 và Hội nghị Người lao động năm 2021

  Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020

  Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông chưa lưu ký

  Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019

  Ban hành nghị quyết về việc Chi trả cổ tức năm 2019

  Báo cáo tài chính bán niên sau kiểm toán năm 2020

  Công bố Báo cáo tài chính quý 2 năm 2020

  Công bố Nghị quyết vê việc Nhân sự Ban kiểm soát
THĂM DÒ Ý KIẾN
 
 
Lượt truy cập: 6.229.166
 
thiet ke web thiet ke web hcm thiet ke web vung tau thiet ke web gia vang hoa dat hoa dat son nuoc son nuoc noi that binh sua tre em san xuat moc khoa may ao thun