| | | |
 
Tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Thứ tư, 5/4/2017 | 09:55 GMT+7

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC, Mã chứng khoán POS xin trân trọng kính gửi đến quý cổ đông và nhà đầu tư quan tâm dự thảo các tài liệu nghị sự tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 như đính kèm dưới đây

Tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Kính gửi Quý cổ đông Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC, Mã chứng khoán POS xin trân trọng kính gửi đến quý cổ đông và nhà đầu tư quan tâm dự thảo các tài liệu nghị sự tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 như đính kèm dưới đây.

Các tài liệu sẽ liên tục được cập nhật theo quy định pháp luật hiện hành.

Trân trọng.

00. Danh mục tài liệu ĐHCĐTN 2017

01. Chương trình ĐHCĐTN 2017

02. Quy chế làm việc tại ĐHCĐTN 2017

03. Báo cáo HĐQT tại ĐHCĐTN 2017

04. Báo cáo SXKD 2016 và kế hoạch 2017

05. Báo cáo BKS tại ĐHCĐTN 2017

06. Tờ trình BCTC đã kiểm toán tại ĐHCĐTN 2017

06a. Báo cáo tài chính đã kiểm toán

07. Tờ trình phân phối lợi nhuận tại ĐHCĐTN 2017

08. Tờ trình thù lao thành viên HĐQT và thành viên BKS tại ĐHCĐTN 2017

09. Tờ trình bổ nhiệm lại thành viên HĐQT tại ĐHCĐTN 2017

09a. Sơ yếu lý lịch trích ngang trình ĐHCĐTN 2017

10. Dự thảo nghị quyết ĐHCĐTN 2017

11. Phiếu biểu quyết tại ĐHCĐTN 2017

12. Phiếu đề nghị bổ sung nội dung  áp dụng cho cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu 5% cổ phần ít nhất 6 tháng liên tục  (update 11:50AM 10/04/2017)

 

 


Các tin khác:
Thông báo v/v Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017
Báo cáo tài chính thường niên năm 2016 đã kiểm toán
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2016
THÔNG BÁO NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SÀN UPCOM
Công bố Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2016
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2015
Báo cáo tài chính bán niên năm 2016
 
TIN TỨC & SỰ KIỆN
  Nghị quyết bầu Trưởng Ban kiểm soát

  Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

  Báo cáo tài chính quý 1 năm 2018

  Báo cáo thường niên năm 2017

  Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

  CÔNG TY LĐBD TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

  Tài liệu Đại hội cổ đông 2018

  Thông báo v/v Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018

  Báo cáo tài chính năm 2017

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 2018
THĂM DÒ Ý KIẾN
 
 
Trang chủ | Hình ảnh hoạt động | Voting Online | Forum
Lượt truy cập: 3.862.892
 
thiet ke web thiet ke web hcm thiet ke web vung tau thiet ke web gia vang hoa dat hoa dat son nuoc son nuoc noi that binh sua tre em san xuat moc khoa may ao thun