|
 
Cổ đông
Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2013
Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2013
Ngày 01/4/2013, đại hội Cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC (POS) đã diễn ra tại Thành phố Vũng Tàu. Công ty POS trân trọng công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông như tài liệu đính kèm để Quý Cổ đông được biết.
POS - Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2013
POS - Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2013
Ngày 01/04/2013, tại Khách sạn Dầu khí Petro Hotel, thành phố Vũng Tàu, Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC (POS) đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 theo đúng trình tự, quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
Thông Báo - Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên công ty POS năm 2013
Thông Báo - Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên công ty POS năm 2013
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC ( Công ty POS) trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 như sau:
Đại hội cổ đông thường niên công ty POS năm 2012
Đại hội cổ đông thường niên công ty POS năm 2012
Ngày 18/3/2012, Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC (POS) vinh dự là đơn vị đầu tiên trong Tổng Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt NamPTSC (Tổng Công ty) tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 theo đúng trình tự, quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

 
TIN TỨC & SỰ KIỆN
  Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị

  Nghị quyết cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2019

  Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019

  Báo cáo thường niên năm 2018

  Công bố thông tin ứng viên Hội đồng Quản trị

  Công bố tài liệu Đại hội Cổ đông 2019

  Thông báo - V/v Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019

  Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán

  Lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua hợp đồng thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

  Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng
THĂM DÒ Ý KIẾN
 
 
| Voting Online | Forum
Lượt truy cập: 4.347.416
 
thiet ke web thiet ke web hcm thiet ke web vung tau thiet ke web gia vang hoa dat hoa dat son nuoc son nuoc noi that binh sua tre em san xuat moc khoa may ao thun