|
 
Cổ đông
Thông báo về việc thay đổi ngày chi trả cổ tức năm 2016
Thông báo về việc thay đổi ngày chi trả cổ tức năm 2016

Thứ hai, 14/09/2017 | 18:52 GMT+7

Công ty cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC, Mã chứng khoán POS xin trân trọng kính gửi đến quý cổ đông Thông báo về việc thay đổi ngày chi trả cổ tức năm 2016
Báo cáo tài chính bán niên 2017
Báo cáo tài chính bán niên 2017

Thứ hai, 14/08/2017 | 19:09 GMT+7

Công ty cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC, Mã chứng khoán POS xin trân trọng kính gửi đến quý cổ đông tài liệu về Báo cáo tài chính bán niên 2017
Công bố thông tin về báo cáo tài chính Quý 2/2017 và Giải trình về lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
Công bố thông tin về báo cáo tài chính Quý 2/2017 và Giải trình về lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

Thứ ba, 18/07/2017 | 16:59 GMT+7

Công ty cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC, Mã chứng khoán POS xin trân trọng kính gửi đến quý cổ đông tài liệu về Báo cáo tài chính Quý 2/2017 và Giải trình Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
Báo cáo quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2017
Báo cáo quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2017

Thứ ba, 11/07/2017 | 16:59 GMT+7

Công ty cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC, Mã chứng khoán POS xin trân trọng kính gửi đến quý cổ đông Công văn số 1358/LĐBD-HĐQT ngày 11/7/2017 vv Báo cáo quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2017
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2016
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2016

Thứ hai, 04/07/2017 | 16:14 GMT+7

Công ty cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC, Mã chứng khoán POS xin trân trọng kính gửi đến quý cổ đông Công văn số 1234/LĐBD-HCNS ngày 4/7/2017 vv Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2016
Chi trả cổ tức năm 2016
Chi trả cổ tức năm 2016

Thứ năm, 29/6/2017 | 15:37 GMT+7

Công ty cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC, Mã chứng khoán POS xin trân trọng kính gửi đến quý cổ đông Quyết định số 310/QĐ-LĐBD-HĐQT ngày 29/6/2017 của Hội đồng quản trị Công ty LĐBD vv Chi trả cổ tức năm 2016
Thông báo thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin
Thông báo thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin

Thứ hai, 19/6/2017 | 15:26 GMT+7

Công ty cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC, Mã chứng khoán POS xin trân trọng kính gửi đến quý cổ đông Thông báo thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin:
Công ty POS tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty POS tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Thứ ba, 25/4/2017 | 15:01 GMT+7

Vào lúc 9h00 ngày 19/04/2017, Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC (mã chứng khoán POS) đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tại Khách sạn Dầu khí PTSC, thành phố Vũng Tàu theo đúng trình tự, quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
Biên bản và Nghị quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2017
Biên bản và Nghị quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2017

Thứ năm, 20/4/2017 | 09:38 GMT+7

Công ty cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC, Mã chứng khoán POS xin trân trọng kính gửi đến quý cổ đông tài liệu: Biên bản và Nghị quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 của Công ty LĐBD.
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2017
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2017

Thứ ba, 18/4/2017 | 14:26 GMT+7

Công ty cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC, Mã chứng khoán POS xin trân trọng kính gửi đến quý cổ đông Báo cáo tài chính quý 1/2017

 
TIN TỨC & SỰ KIỆN
  Tin tuyển dụng ngày 19/09/2019, nhiều chức danh

  Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông chưa lưu ký

  Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018

  Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 sau kiểm toán

  Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2019

  Báo cáo tài chính quý 2 năm 2019

  Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị

  Nghị quyết cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2019

  Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019

  Báo cáo thường niên năm 2018
THĂM DÒ Ý KIẾN
 
 
| Voting Online | Forum
Lượt truy cập: 4.463.645
 
thiet ke web thiet ke web hcm thiet ke web vung tau thiet ke web gia vang hoa dat hoa dat son nuoc son nuoc noi that binh sua tre em san xuat moc khoa may ao thun