|
 
Cổ đông
Chi trả cổ tức năm 2016
Chi trả cổ tức năm 2016

Thứ năm, 29/6/2017 | 15:37 GMT+7

Công ty cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC, Mã chứng khoán POS xin trân trọng kính gửi đến quý cổ đông Quyết định số 310/QĐ-LĐBD-HĐQT ngày 29/6/2017 của Hội đồng quản trị Công ty LĐBD vv Chi trả cổ tức năm 2016
Thông báo thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin
Thông báo thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin

Thứ hai, 19/6/2017 | 15:26 GMT+7

Công ty cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC, Mã chứng khoán POS xin trân trọng kính gửi đến quý cổ đông Thông báo thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin:
Công ty POS tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty POS tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Thứ ba, 25/4/2017 | 15:01 GMT+7

Vào lúc 9h00 ngày 19/04/2017, Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC (mã chứng khoán POS) đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tại Khách sạn Dầu khí PTSC, thành phố Vũng Tàu theo đúng trình tự, quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
Biên bản và Nghị quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2017
Biên bản và Nghị quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2017

Thứ năm, 20/4/2017 | 09:38 GMT+7

Công ty cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC, Mã chứng khoán POS xin trân trọng kính gửi đến quý cổ đông tài liệu: Biên bản và Nghị quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 của Công ty LĐBD.
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2017
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2017

Thứ ba, 18/4/2017 | 14:26 GMT+7

Công ty cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC, Mã chứng khoán POS xin trân trọng kính gửi đến quý cổ đông Báo cáo tài chính quý 1/2017
Tài liệu: Điều chỉnh báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn
Tài liệu: Điều chỉnh báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Thứ sáu, 7/4/2017 | 14:37 GMT+7

Công ty cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC, Mã chứng khoán POS xin trân trọng kính gửi đến quý cổ đông tài liệu: Điều chỉnh báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn.
Báo cáo thường niên năm 2016
Báo cáo thường niên năm 2016

Thứ sáu, 7/4/2017 | 11:16 GMT+7

Công ty cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC, Mã chứng khoán POS xin trân trọng kính gửi đến quý cổ đông tài liệu: Báo cáo thường niên năm 2016
Tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
Tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Thứ tư, 5/4/2017 | 09:55 GMT+7

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC, Mã chứng khoán POS xin trân trọng kính gửi đến quý cổ đông và nhà đầu tư quan tâm dự thảo các tài liệu nghị sự tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 như đính kèm dưới đây
Thông báo v/v Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017
Thông báo v/v Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017

Thứ tư, 5/4/2017 | 09:00 GMT+7

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC (LĐBD) trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017 như sau:
Báo cáo tài chính thường niên năm 2016 đã kiểm toán
Báo cáo tài chính thường niên năm 2016 đã kiểm toán

Thứ ba, 28/3/2017 | 08:05 GMT+7

Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC trân trọng gửi đến Quý cổ đông Báo cáo tài chính thường niên năm 2016 đã kiểm toán của Công ty như tài liệu đính kèm.

 
TIN TỨC & SỰ KIỆN
  Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị

  Nghị quyết cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2019

  Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019

  Báo cáo thường niên năm 2018

  Công bố thông tin ứng viên Hội đồng Quản trị

  Công bố tài liệu Đại hội Cổ đông 2019

  Thông báo - V/v Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019

  Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán

  Lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua hợp đồng thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

  Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng
THĂM DÒ Ý KIẾN
 
 
| Voting Online | Forum
Lượt truy cập: 4.347.485
 
thiet ke web thiet ke web hcm thiet ke web vung tau thiet ke web gia vang hoa dat hoa dat son nuoc son nuoc noi that binh sua tre em san xuat moc khoa may ao thun