| Voting Online
 
Cổ đông
Báo cáo thường niên năm 2020
Báo cáo thường niên năm 2020

Thứ Năm, 15/04/2021 | 18:35 GMT+7

Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC trân trọng gửi đến Quý cổ đông Báo cáo thường niên năm 2020 của Công ty như tài liệu đính kèm
Thông báo về việc ứng cử, đề cử nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
Thông báo về việc ứng cử, đề cử nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Thứ Tư, 06/04/2021 | 18:35 GMT+7

Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC xin trân trọng gửi đến Quý cổ đông Thông báo về việc ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT bổ sung nhiệm kỳ 2021-2026 và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026
Công bố Nghị quyết thông qua nội dung Dự thảo tài liệu trình ĐHĐCĐ 2021
Công bố Nghị quyết thông qua nội dung Dự thảo tài liệu trình ĐHĐCĐ 2021

Thứ Tư, 06/04/2021 | 18:35 GMT+7

Ngày 06/04/2021, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 04/NQ-LĐBD-HĐQT về việc Thông qua nội dung dự thảo tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC.
Thông báo về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
Thông báo về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Thứ sáu, 02/04/2021 | 15:35 GMT+7

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC (POS) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.
Báo cáo tài chính năm 2020 kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2020 kiểm toán

Thứ Ba, 30/03/2021 | 15:35 GMT+7

Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC trân trọng gửi đến Quý cổ đông Báo cáo tài chính năm 2020 kiểm toán của Công ty.
Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự
Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự

Thứ Ba, 16/3/2021 | 16:35 GMT+7

Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC trân trọng gửi đến Quý cổ đông các Quyết định về việc thôi giữ chức Phó Giám đốc đối với ông Nguyễn Văn Điệp và ông Vũ Chi Viện.
Thông báo đến Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Thông báo đến Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Thứ Sáu, 5/3/2021 | 16:35 GMT+7

Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình dầu khí biển PTSC xin thông báo đến Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
Báo cáo Kết quả giao dịch Cổ phiếu của Người nội bộ
Báo cáo Kết quả giao dịch Cổ phiếu của Người nội bộ

Thứ Tư, 20/1/2021 | 15:00 GMT+7

Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình dầu khí biển PTSC trân trọng gửi đến Quý cổ đông Kết quả giao dịch Cổ phiếu của Người nội bộ như tài liệu kèm theo.
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2020
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2020

Thứ Tư, 20/1/2021 | 15:30 GMT+7

Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình dầu khí biển PTSC trân trọng gửi đến Quý cổ đông Báo cáo tài chính quý 4 năm 2020.
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020

Thứ Ba, 20/10/2020 | 15:30 GMT+7

Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình dầu khí biển PTSC trân trọng gửi đến Quý cổ đông TBáo cáo tài chính quý 3 năm 2020.

 
TIN TỨC & SỰ KIỆN
  Tin tuyển dụng ngày 16/06/2022, nhiều chức danh

Nghị quyết của HĐQT vv Thông qua Hợp đồng giữa Công ty với Người có liên quan của Cổ đông lớn

Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC công bố thay đổi nhân sự Thành viên HĐQT

Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Tài liệu nghị sự tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2022

Báo cáo thường niên năm 2021

Nghị quyết của HĐQT vv Thông qua Hợp đồng giữa Công ty với người có liên quan của Cổ đông lớn

Thông báo về việc ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

Công bố nội dung dự thảo tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2022
THĂM DÒ Ý KIẾN
 
 
Lượt truy cập: 9.161.237
 
thiet ke web thiet ke web hcm thiet ke web vung tau thiet ke web gia vang hoa dat hoa dat son nuoc son nuoc noi that binh sua tre em san xuat moc khoa may ao thun
Kem sua chua May ao thun may ao thun dong phuc Dinh cu Canada dich vu ke toan tron goi san xuat đo bo san xuat huy hieu Day deo the