|
 
Cổ đông
Báo cáo tài chính năm 2017
Báo cáo tài chính năm 2017

Thứ năm, 29/03/2018 | 17:00 GMT+7

Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình dầu khí biển PTSC xin gửi đến Quý cổ đông Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán của Công ty như tài liệu đính kèm
Thông báo v/v Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018
Thông báo v/v Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018

Thứ năm, 29/03/2018 | 14:00 GMT+7

Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình dầu khí biển PTSC xin thông báo đến Quý cổ đông về việc Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 2018
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 2018

Thứ ba, 06/03/2018 | 15:00 GMT+7

Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình dầu khí biển PTSC xin thông báo đến Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2017
Báo cáo tài chính quý 4  năm 2017

Thứ hai, 22/01/2018 | 16:52 GMT+7

Công ty cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC, Mã chứng khoán POS xin trân trọng kính gửi đến quý cổ đông Báo cáo tài chính quý 4 năm 2017
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017

Thứ sáu, 20/10/2017 | 18:52 GMT+7

Công ty cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC, Mã chứng khoán POS xin trân trọng kính gửi đến quý cổ đông Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017
Thông báo về việc thay đổi ngày chi trả cổ tức năm 2016
Thông báo về việc thay đổi ngày chi trả cổ tức năm 2016

Thứ hai, 14/09/2017 | 18:52 GMT+7

Công ty cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC, Mã chứng khoán POS xin trân trọng kính gửi đến quý cổ đông Thông báo về việc thay đổi ngày chi trả cổ tức năm 2016
Báo cáo tài chính bán niên 2017
Báo cáo tài chính bán niên 2017

Thứ hai, 14/08/2017 | 19:09 GMT+7

Công ty cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC, Mã chứng khoán POS xin trân trọng kính gửi đến quý cổ đông tài liệu về Báo cáo tài chính bán niên 2017
Công bố thông tin về báo cáo tài chính Quý 2/2017 và Giải trình về lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
Công bố thông tin về báo cáo tài chính Quý 2/2017 và Giải trình về lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

Thứ ba, 18/07/2017 | 16:59 GMT+7

Công ty cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC, Mã chứng khoán POS xin trân trọng kính gửi đến quý cổ đông tài liệu về Báo cáo tài chính Quý 2/2017 và Giải trình Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
Báo cáo quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2017
Báo cáo quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2017

Thứ ba, 11/07/2017 | 16:59 GMT+7

Công ty cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC, Mã chứng khoán POS xin trân trọng kính gửi đến quý cổ đông Công văn số 1358/LĐBD-HĐQT ngày 11/7/2017 vv Báo cáo quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2017
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2016
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2016

Thứ hai, 04/07/2017 | 16:14 GMT+7

Công ty cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC, Mã chứng khoán POS xin trân trọng kính gửi đến quý cổ đông Công văn số 1234/LĐBD-HCNS ngày 4/7/2017 vv Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2016

 
TIN TỨC & SỰ KIỆN
  Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị

  Nghị quyết cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2019

  Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019

  Báo cáo thường niên năm 2018

  Công bố thông tin ứng viên Hội đồng Quản trị

  Công bố tài liệu Đại hội Cổ đông 2019

  Thông báo - V/v Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019

  Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán

  Lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua hợp đồng thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

  Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng
THĂM DÒ Ý KIẾN
 
 
| Voting Online | Forum
Lượt truy cập: 4.347.434
 
thiet ke web thiet ke web hcm thiet ke web vung tau thiet ke web gia vang hoa dat hoa dat son nuoc son nuoc noi that binh sua tre em san xuat moc khoa may ao thun