| Voting Online
 
Cổ đông
Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng

Thứ Năm, 15/07/2021 | 15:40 GMT+7

Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự

Thứ Năm, 15/07/2021 | 15:35 GMT+7

Công bố Điều lệ, các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty
Công bố Điều lệ, các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty

Thứ Năm, 29/04/2021 | 15:35 GMT+7

CÔNG TY PTSC POS TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY PTSC POS TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Thứ Năm, 15/03/2021 | 15:35 GMT+7

Ngày 27/4/2021, tại Khách sạn Dầu khí PTSC (Petro Hotel), số 09-11 Hoàng Diệu, Phường 1, thành phố Vũng Tàu, Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC (POS) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo đúng trình tự, quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
Công bố Nghị quyết vv Nhân sự Ban kiểm soát
Công bố Nghị quyết vv Nhân sự Ban kiểm soát

Thứ Tư, 28/04/2021 | 15:35 GMT+7

Ngày 28/4/2021, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC đã ban hành Nghị quyết số 07/NQ-LĐBD-BKS vv Nhân sự Ban kiểm soát.
Công bố Biên bản và Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2021
Công bố Biên bản và Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

Thứ Tư, 27/04/2021 | 15:35 GMT+7

Ngày 27/4/2021, Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2021
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2021

Thứ Ba, 20/04/2021 | 18:35 GMT+7

Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC trân trọng gửi đến Quý cổ đông Báo cáo tài chính quý 1 năm 2021 của Công ty
Tài liệu nghị sự tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
Tài liệu nghị sự tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Thứ Sáu, 16/04/2021 | 18:35 GMT+7

Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC xin trân trọng kính gửi đến Quý cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm các tài liệu nghị sự tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
Công bố danh sách ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
Công bố danh sách ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Thứ Sáu, 16/04/2021 | 18:35 GMT+7

Căn cứ Thông báo ngày 6/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC về việc ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026
Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc
Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc

Thứ Năm, 15/04/2021 | 18:35 GMT+7

Ngày 15/4/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC đã ban hành Quyết định số 136/QĐ-LĐBD-HĐQT về việc Bổ nhiệm ông Vũ Đình Cao Sơn giữ chức Phó Giám đốc Công ty.

 
TIN TỨC & SỰ KIỆN
  Tin tuyển dụng ngày 16/06/2022, nhiều chức danh

Nghị quyết của HĐQT vv Thông qua Hợp đồng giữa Công ty với Người có liên quan của Cổ đông lớn

Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC công bố thay đổi nhân sự Thành viên HĐQT

Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Tài liệu nghị sự tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2022

Báo cáo thường niên năm 2021

Nghị quyết của HĐQT vv Thông qua Hợp đồng giữa Công ty với người có liên quan của Cổ đông lớn

Thông báo về việc ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

Công bố nội dung dự thảo tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2022
THĂM DÒ Ý KIẾN
 
 
Lượt truy cập: 9.161.156
 
thiet ke web thiet ke web hcm thiet ke web vung tau thiet ke web gia vang hoa dat hoa dat son nuoc son nuoc noi that binh sua tre em san xuat moc khoa may ao thun
Kem sua chua May ao thun may ao thun dong phuc Dinh cu Canada dich vu ke toan tron goi san xuat đo bo san xuat huy hieu Day deo the