|
 
Cổ đông
Thông báo thay đổi thời gian chi trả cổ tức năm 2017 ( lần 2 )
Thông báo thay đổi thời gian chi trả cổ tức năm 2017 ( lần 2 )

Thứ Sáu, 12/10/2018 | 14:30 GMT+7

Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC trân trọng gửi đến Quý cổ đông Thông báo thay đổi thời gian chi trả cổ tức năm 2017 như tài liệu đính kèm.
Thông báo thay đổi thời gian chi trả cổ tức năm 2017
Thông báo thay đổi thời gian chi trả cổ tức năm 2017

Thứ Tư, 03/10/2018 | 15:38 GMT+7

Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC trân trọng gửi đến Quý cổ đông Thông báo thay đổi thời gian chi trả cổ tức năm 2017 như tài liệu đính kèm.
Thông báo về việc Chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông chưa lưu ký
Thông báo về việc Chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông chưa lưu ký

Thứ Ba, 18/09/2018 | 16:30 GMT+7

Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC trân trọng gửi đến Quý cổ đông Thông báo về việc Chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông chưa lưu ký như tài liệu đính kèm
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông

Thứ Năm, 16/08/2018 | 11:58 GMT+7

Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC trân trọng gửi đến Quý cổ đông Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông như tài liệu đính kèm
Báo cáo tài chính bán niên năm 2018 đã kiểm toán
Báo cáo tài chính bán niên năm 2018 đã kiểm toán

Thứ Tư, 15/08/2018 | 17:05 GMT+7

Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC trân trọng gửi đến Quý cổ đông Báo cáo tài chính bán niên năm 2018 đã kiểm toán như tài liệu đính kèm
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2018
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2018

Thứ Năm, 19/07/2018 | 16:02 GMT+7

Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC trân trọng gửi đến Quý cổ đông Báo cáo tài chính quý 2 năm 2018 như tài liệu đính kèm
Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2018
Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2018

Thứ Hai, 09/07/2018 | 14:35 GMT+7

Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC trân trọng gửi đến Quý cổ đông Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty như tài liệu đính kèm
Nghị quyết Chi trả cổ tức năm 2017
Nghị quyết Chi trả cổ tức năm 2017

Thứ Hai, 02/07/2018 | 15:33 GMT+7

Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC trân trọng gửi đến Quý cổ đông Nghị quyết vv Chi trả cổ tức năm 2017 của Công ty như tài liệu đính kèm
Nghị quyết bầu Trưởng Ban kiểm soát
Nghị quyết bầu Trưởng Ban kiểm soát

Thứ Năm, 19/04/2018 | 14:50 GMT+7

Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC trân trọng gửi đến Quý cổ đông Nghị quyết bầu Trưởng Ban kiểm soát của Công ty như tài liệu đính kèm.
Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị
Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thứ Năm, 19/04/2018 | 14:45 GMT+7

Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC trân trọng gửi đến Quý cổ đông Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty như tài liệu đính kèm.

 
TIN TỨC & SỰ KIỆN
  PTSC POS ký kết thỏa thuận hợp tác với trường Đại học Xây dựng Hà Nội (NUCE)

  Tin tuyển dụng ngày 19/09/2019, nhiều chức danh

  Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông chưa lưu ký

  Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018

  Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 sau kiểm toán

  Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2019

  Báo cáo tài chính quý 2 năm 2019

  Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị

  Nghị quyết cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2019

  Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019
THĂM DÒ Ý KIẾN
 
 
| Voting Online | Forum
Lượt truy cập: 4.504.949
 
thiet ke web thiet ke web hcm thiet ke web vung tau thiet ke web gia vang hoa dat hoa dat son nuoc son nuoc noi that binh sua tre em san xuat moc khoa may ao thun