|
 
Cổ đông
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2018
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2018

Thứ Năm, 19/07/2018 | 16:02 GMT+7

Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC trân trọng gửi đến Quý cổ đông Báo cáo tài chính quý 2 năm 2018 như tài liệu đính kèm
Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2018
Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2018

Thứ Hai, 09/07/2018 | 14:35 GMT+7

Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC trân trọng gửi đến Quý cổ đông Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty như tài liệu đính kèm
Nghị quyết Chi trả cổ tức năm 2017
Nghị quyết Chi trả cổ tức năm 2017

Thứ Hai, 02/07/2018 | 15:33 GMT+7

Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC trân trọng gửi đến Quý cổ đông Nghị quyết vv Chi trả cổ tức năm 2017 của Công ty như tài liệu đính kèm
Nghị quyết bầu Trưởng Ban kiểm soát
Nghị quyết bầu Trưởng Ban kiểm soát

Thứ Năm, 19/04/2018 | 14:50 GMT+7

Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC trân trọng gửi đến Quý cổ đông Nghị quyết bầu Trưởng Ban kiểm soát của Công ty như tài liệu đính kèm.
Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị
Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thứ Năm, 19/04/2018 | 14:45 GMT+7

Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC trân trọng gửi đến Quý cổ đông Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty như tài liệu đính kèm.
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2018
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2018

Thứ Tư, 18/04/2018 | 10:30 GMT+7

Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC trân trọng gửi đến Quý cổ đông Báo cáo tài chính quý 1 năm 2018 của Công ty như tài liệu đính kèm.
Báo cáo thường niên năm 2017
Báo cáo thường niên năm 2017

Thứ Tư, 18/04/2018 | 10:45 GMT+7

Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC trân trọng gửi đến Quý cổ đông Báo cáo thường niên năm 2017 của Công ty như tài liệu đính kèm
CÔNG TY LĐBD TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY LĐBD TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Thứ Sáu, 13/04/2018 | 11:55 GMT+7

Vào lúc 14h00 ngày 12/04/2018, tại Khách sạn Dầu khí PTSC, thành phố Vũng Tàu, Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC (mã chứng khoán POS) đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 theo đúng trình tự, quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Thứ Sáu, 13/04/2018 | 11:50 GMT+7

Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC xin trân trọng kính gửi đến Quý cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 như đính kèm dưới đây.
Tài liệu Đại hội cổ đông 2018
Tài liệu Đại hội cổ đông 2018

Thứ hai, 02/04/2018 | 07:45 GMT+7

Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC xin trân trọng kính gửi đến Quý cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm dự thảo các tài liệu nghị sự tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 như đính kèm dưới đây.

 
TIN TỨC & SỰ KIỆN
  Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị

  Nghị quyết cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2019

  Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019

  Báo cáo thường niên năm 2018

  Công bố thông tin ứng viên Hội đồng Quản trị

  Công bố tài liệu Đại hội Cổ đông 2019

  Thông báo - V/v Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019

  Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán

  Lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua hợp đồng thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

  Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng
THĂM DÒ Ý KIẾN
 
 
| Voting Online | Forum
Lượt truy cập: 4.347.374
 
thiet ke web thiet ke web hcm thiet ke web vung tau thiet ke web gia vang hoa dat hoa dat son nuoc son nuoc noi that binh sua tre em san xuat moc khoa may ao thun