| Voting Online
 
Cổ đông
Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014
Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014
Ngày 22/3/2014, đại hội Cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC (POS) đã diễn ra tại Thành phố Vũng Tàu. Công ty POS trân trọng công bố Nghị quyết & các văn kiện khác của Đại hội đồng cổ đông như tài liệu đính kèm để Quý Cổ đông được biết.
Thông Báo - Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên công ty POS năm 2014
Thông Báo - Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên công ty POS năm 2014
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC ( Công ty POS) trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 như sau:
Công bố thông tin - Báo cáo tài chính bán niên năm 2013 đã được soát xét
Công bố thông tin - Báo cáo tài chính bán niên năm 2013 đã được soát xét
Công ty CP Dịch vụ lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng công trình dầu khí biển PTSC xin công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2013 đã được soát xét.
Công bố thông tin - Báo cáo tài chính Quý II năm 2013
Công bố thông tin - Báo cáo tài chính Quý II năm 2013
Công ty CP Dịch vụ lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng công trình dầu khí biển PTSC xin công bố báo cáo tài chính Quý 2 năm 2013
Công bố thông tin - Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2013
Công bố thông tin - Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2013
Công ty CP Dịch vụ lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng công trình dầu khí biển PTSC xin công bố Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2013
Thông báo - Chi trả cổ tức năm 2012
Thông báo - Chi trả cổ tức năm 2012
Công ty POS trân trọng kính mời các Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức năm 2012 từ ngày 22/4/2013 theo hướng dẫn sau:
Quyết định Chi trả cổ tức năm 2012
Quyết định Chi trả cổ tức năm 2012
Ngày 16/4/2013, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC đã ban hành Quyết định về việc chi trả cổ tức năm 2012 theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2013
Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2013
Ngày 01/4/2013, đại hội Cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC (POS) đã diễn ra tại Thành phố Vũng Tàu. Công ty POS trân trọng công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông như tài liệu đính kèm để Quý Cổ đông được biết.
POS - Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2013
POS - Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2013
Ngày 01/04/2013, tại Khách sạn Dầu khí Petro Hotel, thành phố Vũng Tàu, Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC (POS) đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 theo đúng trình tự, quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
Thông Báo - Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên công ty POS năm 2013
Thông Báo - Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên công ty POS năm 2013
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC ( Công ty POS) trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 như sau:

 
TIN TỨC & SỰ KIỆN
  Tin tuyển dụng ngày 16/06/2022, nhiều chức danh

Nghị quyết của HĐQT vv Thông qua Hợp đồng giữa Công ty với Người có liên quan của Cổ đông lớn

Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC công bố thay đổi nhân sự Thành viên HĐQT

Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Tài liệu nghị sự tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2022

Báo cáo thường niên năm 2021

Nghị quyết của HĐQT vv Thông qua Hợp đồng giữa Công ty với người có liên quan của Cổ đông lớn

Thông báo về việc ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

Công bố nội dung dự thảo tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2022
THĂM DÒ Ý KIẾN
 
 
Lượt truy cập: 9.161.084
 
thiet ke web thiet ke web hcm thiet ke web vung tau thiet ke web gia vang hoa dat hoa dat son nuoc son nuoc noi that binh sua tre em san xuat moc khoa may ao thun
Kem sua chua May ao thun may ao thun dong phuc Dinh cu Canada dich vu ke toan tron goi san xuat đo bo san xuat huy hieu Day deo the